สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07